Bij een uitgebreide renovatie kan u op drie manieren te werk gaan:

De herbouw van uw woning: hierbij breekt u het grootste deel of de volledige woning af en bouwt u die van nul terug op, wat bijna hetzelfde is als nieuwbouw. Het voordeel is dat er minder verassingen zullen zijn (technisch, budgettair en voor de planning), maar dit is vanzelfsprekend een ingrijpende ondernemen dat een redelijke kostprijs zal hebben.
Daserv!cio kan hierbij grote delen van het project uitvoeren. Ook kunnen we technisch advies en begeleiding van werken die u zelf uitvoerd aanbieden.

De renovatie van uw woning in één keer: dit is vergelijkbaar met de herbouw. Het verschil is dat de grote structurele delen van uw woning blijven staan. Dit doet de kostprijs dalen, maar er zijn meer limieten aan de renovatie gesteld. De huidige configuratie van uw gebouw stelt de grenzen waarbinnen u aanpassingen kan doen.
Ook hierbij kunnen we grote delen van de werken uitvoeren, net als technisch advies en begeleiding aanbieden.

De gefaseerde renovatie van uw woning: de verschillende delen van uw woning worden op andere momenten gerenoveerd. Zo wordt bijvoorbeeld eerst het hellend dak gerenoveerd, daarna plat dak en de achtergevel. Hierna wordt het schrijnwerk en voorgevel vernieuwd. Elk van deze werken gebeurt met 5 jaar tussen.
De kosten zullen draaglijker zijn, de mogelijkheid om in de woning te blijven is ook groter dan bij een renovatie in één keer. Ook is de mogelijkhied om zelf mee te werken groter (het moet minder snel gebeuren). Het is wel zeer belangrijk om deze werken op voorhand allemaal in grote lijnen al te plannen. Zo voorkom je dat de aansluitingen van verschillende delen (dak-muur) slecht gebeurd of dat er een lock-in (eerdere werken verhinderen toekomstig werk) gebeurd. Deze problemen oplossen is altijd dubbel werk, wat weer leidt tot extra kosten. Ook moet er al een idee zijn van de energetische prestaties van de volledig gerenoveerde woning, zodat de individuele delen hiervoor gedimensioneerd worden. Het is heel jammer als na 15 jaar renoveren blijkt dat het beter was dat de binnenisolatie van de voorgevel toch 5cm dikker geplaatst was.
Daarom moet er een goede planning zijn!
Wij kunnen hierbij helpen: het plannen van de werken en het bepalen van de nodige isolatiediktes alsook de aansluitingen voorzien voor de toekomstige werken. Ook kunnen we delen van de werken uitvoeren of u begeleiden bij de uitvoering.