Een woning is duurzaam als bij het bouwen, gebruiken en afbreken van het gebouw de impact op het milieu zo klein mogelijk is.

Een aantal van deze principes zijn bij de meeste mensen al bekend: het energetische verbruik verlagen door te isoleren, luchtkwaliteit garanderen door de plaatsing van een ventilatie systeem, hogerendementsglas (Ug van 1,1 of lager) te plaatsten, groene stroom op te wekken (zonnepanelen), ...
Andere principes zijn nog niet zo bekend: waterneutraliteit (er mag geen hemelwater dat op je domein valt wegvloeien), impact van het produceren van je bouwmaterialen, impact van het afbreken of veranderen van je gebouw, het belang van luchtdichtheid op energie en comfort, zonnewarmte gebruiken, koelte in de zomer bewaren, emissie van gassen in het binnenmilieu vermijden, ...