Adviezen

Naast het realiseren van volledige projecten geeft DaServicio ook hulp en advies aan mensen die zelf isolatie willen plaatsen. Wij bekijken de aard van de constructie en geven advies voor nieuwbouw en renovatie. Wij houden daarbij rekening met de concrete situatie, uw budget en uw wensen ten aanzien van het resultaat. Bovendien kunnen wij informatie verstrekken over het gebruik van producten en materialen.

Gedegen advies inwinnen alvorens u zelf gaat isoleren, kan problemen met bouwschade, vochtproblemen of verkeerd geïnstalleerde materialen voorkomen. Isoleren draait om kennis. Door onze ervaring met de meest uiteenlopende projecten zijn wij op de hoogte van de voor- en nadelen van de verschillende materialen en werkwijzen.

Aarzel niet en neem contact met ons op. Zie ook: Contact